Värdegrund

Buskapet vi förmedlar till våra följare är beskrivna i följande 3 ord: säkerhet, gläjde och gemenskap. Det vi gör är att ha super kul på ett tryggt sätt tillsammans med sina bästa polare.